A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó ÚMVP keretében azok a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók és kertészeti termelők részesülhetnek támogatott szaktanácsadási szolgáltatásban, akik a Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszer keretében működő Területi Szaktanácsadási Központokkal (TSZK) szerződést kötnek a szaktanácsadói szolgáltatásra. A szerződésben foglalt szolgáltatások a kölcsönös megfeleltetés, munkavédelem és a gazdálkodás eredményességére irányulnak. A gazdálkodó valamely TSZK-val polgárjogi szerződés keretében veheti igénybe a szolgáltatásokat. A szaktanácsadási szolgáltatás esetén a támogatási összeg egy naptári évre vonatkozó szerződések tekintetében legfeljebb 700 eurónak megfelelő forint összeg lehet. A támogatás mértéke ügyfelenként nem haladhatja meg a szaktanácsadási szolgáltatásonként elszámolható összes kiadás 80%-át. A szaktanácsadási szolgáltatás lebonyolítását a TSzK-val jogviszonyban álló, Névjegyzéki Szaktanácsadók végzik.

Az agrárképzést folytató felsőoktatási intézmények is szerepet kapnak a szaktanácsadási rendszerben, és mint Regionális Szaktanácsadási Központok (RSZK) segítik a TSzK-k munkáját, információt nyújtanak a régió szakmai szervezeteinek, tanácsadóinak valamit részt vesznek a szaktanácsadók képzésében a VM VKSZI felügyelete mellett.

A VM VKSZI mint Országos Szaktanácsadási Központ (OSZK) vesz részt a szaktanácsadás országos hatáskörű irányításában és a rendszer minőségbiztosításában. Koordinálja a RSzK-k és TSzK-k munkáját, hatósági feladatként ellátja a Szakatanácsadói Névjegyzék vezetését valamint szervezi és koordinálja a szaktanácsadók képzéseit és vizsgáit.

 

Aktualitások:

Az ügyfelek támogatási kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül május hónapban gyűjti, majd a gyűjtési időszak végétől számított 10 munkanapon belül a TSzK székhelye szerinti illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kirendeltségre benyújtja.

2011 évben újabb hét JFGK –val bővült a kölcsönös megfeleltetés szabályozórendszere. Ezen új előírásokból a szaktanácsadók, megfelelő felkészülést követően vizsgát tettek, hogy minél felkészültebben és eredményesebben tudják ellátni a jogszabályban is meghatározott, a szaktanácsadói szerződés kötelező részeként ellátandó, kölcsönös megfeleltetés témakörében nyújtandó szolgáltatást.

A VM VKSZI, hogy segítse a szaktanácsadók illetve a gazdálkodók munkáját, elkészített a 2011. évben hatályba lépő JFGK előírásokkal kibővített Gazda Önellenőrzőt, amelyet az elkövetkezendő hetekben közzétesz honlapján.

A Területi Szaktanácsadási Központok (http://www.vkszi.hu/t_publikus_tszk.php) elérhetőségei valamint a Szaktanácsadói Névjegyzék (http://www.vkszi.hu/sqlcikk.php?id=12) megtalálható a VM VKSZI (www.vkszi.hu) honlapján.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Facebook