Magyarország energetikai szakkiállítása: V. RENEXPO

2011-ben Magyarországra figyel Európa! A megújuló és decentralizált energiatermelés illetve energiahatékonyság nélkül energiapolitikát, stratégiát létrehozni, fenntarthatóan működtetni ma már nem lehet. A megújuló energia hasznosítása az EU-ban is kiemelt szerepet tölt be, ezért a magyar EU elnökség idején, a jövő év első felében és különösen májusban, az „energia hó napjában” Budapesten egy sor fontos szakmai és politikai esemény kerül megrendezésre. Várhatóan ebben az időszakban megszületik az Unió középtávú energia straté giája, amely a Nemzeti Cse lekvési Terveken alapul. Az ötödik RENEXPO® ilyen értelemben nem csak Magyar ország, hanem a Közép-európai régió kiemelt szakmai és politikai eseménye lesz, mely a kiállítással párhuzamosan megrendezésre kerülő konferenciák tartalmi összeállí tásá ban is visszatükröződik. A konferenciák szakmai elő készítésében ezúttal részt vesznek az Európai Unió Brüsszelben székelő szakmai szövetségei és támogatják azt a hazai illetékes szakhatóságok, minisztériumok és szövetségek is.

http://renexpo-budapest.com/