Idén pontosítani lehet a parcellarajzokat az egységes kérelemben

Az idei kérelem kitöltésekor tehát javasolt felülvizsgálni a tavalyi igénylésben megadott parcellarajzokat, és a négyszer nagyobb felbontású légi felvétel alapján pontosítani mind a rajzokat, mind az igényelt területek nagyságát. A korábbi években sokszor problémát okozott a pontatlan területmegadás miatti túligénylés. A gazdák gyakran nem tudták meghatározni azokat a fizikai blokkokat, ahol a parcellájuk elhelyezkedett. Gondot okozott az is, hogy nem csak a ténylegesen hasznosított területre igényeltek támogatást, hanem a nem hasznosított, elbokrosodott, elhanyagolt parcellákra is. Utóbbiak igénylése jellemzően szankciót vont maga után.

2011-ben tehát a területalapú támogatás igénylésének alapját képező parcellák megadásakor a helyrajzi számok alapján pontosan meg kell határozni, hogy melyik fizikai blokkban, hol található a parcella, majd a térképen történő nagyítás után, a 0,5 m-es légi felvétel alapján pontosan be kell rajzolni a parcella határát. Végül a berajzolt parcella alapján pontosítani kell a kérelemben az igényelt területhez beírt terület nagyságát(hektárt).

MVH