Május 15-ig lehet különleges tejtámogatást igényelni

A támogatási kérelmet (amely egyben kifizetési kérelemnek is minősül) 2011. május 15-ig kell benyújtani az igénylő lakhelye/székhelye szerint területileg illetékes MVH megyei kirendeltségre. Mivel ez a dátum idén munkaszüneti napra esik, a kérelmet legkésőbb 2011. május 16-án még postára lehet adni. A határidő elmulasztása jogvesztő jellegű, az azon túl benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az esetleges későbbi vitás értelmezések elkerülése végett javasolt tértivevénnyel postázni a kérelmet.

A támogatás alapja a 2010/2011. kvótaévben értékesített tejmennyiség. Azok a tejtermelő gazdák kaphatnak támogatást, akiknek szarvasmarha-állománya szerepel az ENAR nyilvántartásban, telephelyük gazdasági szempontból sérülékeny vagy környezeti szempontból érzékeny területen fekszik, és rendelkeznek minimum 1 hektár területalapú támogatásra (SAPS) jogosult területtel.

A támogatás igénybevételéhez rendszeresített nyomtatványt a Hivatal honlapján közzétett 62/2011 (IV. 4.) MVH közlemény tartalmazza. A kérelem kizárólag ezen a nyomtatványon nyújtható be.

A Hivatal felhívja az érintettek figyelmét, hogy a 2011. évi különleges tejtámogatás igénybevételének szabályairól szóló 21/2011. (III. 25.) VM rendelet 3. §-ának 3. pontja alapján a felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt álló tejtermelők is jogosultak  a támogatásra feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. A fent említett 3. § 3. pontja tehát nem szigorító jellegű, azaz nem csak az ilyen eljárások alatt álló tejtermelők szerezhetnek jogosultságot a különleges tejtámogatásra.

MVH