Díjazták a minőséget

Független szakértői bizottság döntése alapján a Fertilia márka elnyerte a Business Superbrands 2011 címet.

2011. július 8., Enying – Idén negyedik alkalommal ült össze a 15 tagú,független szakemberekből álló zsűri, akik a Dun & Bradstreet adatbázis,valamint szakmai kamarák és szövetségek segítségével döntöttek arról, hogymely márkák viselhetik az üzleti márkáknak ítélt Superbrands védjegyet. Abizottság döntése alapján a Fertilia márkát érdemesnek találták arra, hogymegkapja a Business Superbrands 2011 elismerést.

A Magyarországon hét éve működő Superbrands program mellett 2008-ban előszörindult el a nemzetközi piacon már évek óta meghatározó Business Superbrandsprogram. A Business Superbrands az üzleti szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjaitmutatja be, azaz olyan magyarországi cégeket, illetve márkákat, amelyek nemelsősorban a fogyasztókat, hanem vállalkozásokat, szervezeteket szolgálnak ki.

A bizottság elé kerülő lista a Dun & Bradstreet adatbázisa alapján, továbbáa legjelentősebb hazai szakmai szervezetek és szövetségek ajánlásainakfigyelembevételével jött létre. Ebbe a mintegy 3.000 márkát/céget tartalmazó listábaegyaránt beletartoznak a legnagyobb nyereségű hazai cégek csakúgy, mint – azegyes szektorok iparkamarái, egyesületei, szakmai szervezetei által javasolt – kisebbvállalkozások, melyek az üzleti élet kiválóságainak számítanak.

„A Business Superbrands cím elnyerése nagy siker és elismerés a számunkra,hiszen olyan pozitív visszajelzést kaptunk, amely szakmai alapon emeli ki alegjobbakat. A díjat odaítélő zsűri az ágazat elismert szakembereiből áll, akikdöntésükkel tanúsítják a Fertilia márka eddigi sikerességét. A jelölés kizárólagszakmai szempontok alapján történik, hiszen sem pályázni, sem jelentkezni nemlehet az elismerésre. A hazai „szupermárkáknak” járó díj azonban nem csak örömet,hanem felelősséget is jelent a számunkra” – mondta Simon Péter, a Fertilia Kft.ügyvezető tulajdonosa. – „Az idén 20 éves, teljes mértékben magyar tulajdonúvállalkozásunkban, amely fő tevékenységként egyedi igényekre szabott műtrágyákkutatás-fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, már a kezdetektőlnagy gondot fordítottunk a szakszerűségre. A szántóföldi növények tápanyag-utánpótlásának hazai szakértőjeként a Fertilia Kft. a fejlesztések és beruházásoksorán mindig is arra törekedett, hogy szolgáltatásaival hiányt pótoljon, illetve apartnerek, a mezőgazdasági termelők igényeit egyre szakszerűbben és pontosabbantudja kielégíteni. A Fertilia Kft. saját gyártású Gramix NPK termékcsaládja lehetővéteszi a műtrágyák egyedi igények szerinti összeállítását. Egy tavaly lezárultfejlesztési projekt biztosítja, hogy a kultúrnövény igényeihez igazodó összetételű ésmennyiségű mikroelem tartalommal is kiegészítsük a már széles körben használt éssikeres Gramix NPK termékeinket. Így az adott táblára pontosan az a hatóanyag mennyiség és összetétel kerül, amire a növénynek szüksége van. Folyamatosfejlesztéseink azt célozzák, hogy a szántóföldi növénytermesztőknek aleghatékonyabb, legcélszerűbb tápanyag-utánpótlási megoldásokat kínáljunk.Természetes, hogy termékeink a környezettudatosság szempontjainak ismegfelelnek, hiszen alapelvünk a következő: „csak azt és annyit szórjunk, amennyitszükséges”. Ez a cél az egyedi igényekre szabott műtrágyáinkkal maximálisanmegvalósítható. Az ügyfélközpontú, szakmailag megbízható és rugalmasszolgáltatások kialakítása érdekében már eddig is sok fejlesztést hajtottunk végre,amit a jövőben tovább fogunk folytatni. Jó érzés, hogy ezeket az erőfeszítéseket apiac is nagyra értékeli.”

Fertilia Agrokémiai és Logisztikai Kft. (www.fertilia.hu)

8130 Enying, Kossuth-major.

A Fertilia Kft. a szántóföldi növények tápanyag-utánpótlásának hazai szakértője. A Fertilia Kft. gyártási, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet nyújt ügyfelei számára. Az egyedi összetételű műtrágyák hazai gyártójaként megbízható és rugalmas megoldásokat kínál a mezőgazdasági termelőknek. Partnereinek tápanyag-utánpótlással kapcsolatos döntéseit magas színvonalú szaktanácsadással, testre szabott technológiai javaslatokkal támogatja. A Fertilia Kft. versenyképes ajánlattal, pontos szállítással és udvarias kiszolgálással törekszik ügyfeleinek igényeit a lehető legmagasabb szinten kiszolgálni.