Megalakult hazánk első állategészségügyi és állattartási klasztere

Hazai vállalatok és intézmények szakemberei az évek során felhalmozott tudásukat és szakmai tapasztalatukat összeadva – a Pfizer Kft. kezdeményezésére – megalakították az első magyar állategészségügyi és állattartási klasztert. A klaszter tagjai önállóságukat megtartva, szakértelmüket önkéntesen és rendszeresen összeadva a hazai állati termék-előállítás hatékonyabbá, gazdaságosabbá és versenyképesebbé tételéhez kívánnak hozzájárulni.

A Közép-Európában is elsőként létrejött kezdeményezés tevékenységének központjában az állategészségüggyel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, technológia-fejlesztés, tanácsadás, termékek és szolgáltatások fejlesztése és piacra vitele, illetve az oktatás és képzés áll.

A Klaszter egymással együttműködő és versenyző felek rendszeres és önkéntes kapcsolata, amelyben a résztvevők függetlenek, egyedi a jövőképük és a stratégiájuk. A kezdeményezés célja, hogy a már kritikussá váló sertés és szarvasmarha állomány csökkenése hazánkban megálljon, majd növekedésnek induljon. Mindezt a Klaszterben együttműködő felek elsősorban szakértelmük, szaktudások révén igyekeznek elérni. Továbbá az együttműködés közvetlen célja még a sertés- és szarvasmarha-tenyésztés hazai színvonalának emelése és a világszínvonalhoz történő közelítése.

Az észak-amerikai és nyugat-európai pozitív példák hatására az ezredfordulót követően az első Széchenyi Terv támogatását is élvezve hazánkban is megalakultak az első klaszterek az ipar és a szolgáltató-szektor területén. Az elmúlt évtizedben több mint 100 klaszter alakult, legtöbb az energetika, a gépipar, az infokommunikáció és a környezetipar területén. A 25 legnagyobb un. akkreditált klaszternek összesen 728 vállalat a tagja, akik összesített árbevétele 2009-ben 10,7 milliárd eurót, a hazai GDP 11,5 %-át tette ki. A 25 akkreditált klaszter tagjai által foglalkoztatottak összlétszáma 83 ezer fő, a hazai összfoglalkoztatotti létszám 2,2 %-a.

Bár az agrárium szereplői egyre fontosabbnak tartják a vertikális és horizontális integrációt az ágazatban, klaszter kezdeményezések az agrár szektoron belül eddig nem indultak. A szektor egyetlen mentsége, hogy az ipar- és szolgáltató-szektorral szemben, ahol a klaszter-kezdeményezések nagyon jelentős EU-s és hazai támogatásban részesültek az elmúlt évtizedben, az agráriumban a klaszterek létrejövetelét egyáltalán nem támogatták.

A VEFT Tudásbázis Klaszter tagjai és támogatói között megtalálhatóak multinacionális vállalatok hazai képviselői (pl.: Pfizer Kft., Aliter-P Kft.), kis- és közepes méretű magyar vállalkozások (pl.: TolnAgro Kft., Nedvet Bt., Proactive Management Consulting Kft.) valamint felsőoktatási intézmény (Szent István Egyetem) is.

A VEFT Klaszter alapítói kezdeményezésüket hiánypótlónak tekintik az agráriumon és azon belül az állattartás területén és bíznak együttműködésük sikerében.

További információ:
Berkes Ágnes
Marketing manager, Pfizer Állategészségügy
agnes.berkes@pfizer.com
30/339-5979