Ösztönözni kell a termelõket az ökológiai gazdálkodásra!

Háromszázezer hektárra szeretnénk növelni hazánkban a biogazdálkodás alá vont területek nagyságát 2020-ig, ezért a tárca ökológiai mezõgazdálkodási programot dolgoz ki. Kiemelten támogatjuk a biogazdálkodókat, segítséget nyújtunk az átálláshoz – mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Ökológiai Mezõgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) szakmai konferenciáján, a gödöllõi Szent István Egyetemen. Az ÖMKI rendezvénye az ökológiai gazdálkodás elterjedését szeretné segíteni.

Az ágazat hazai helyzetérõl szóló konferencia fõvédnöke a szakminiszter, aki megnyitó beszédében kifejtette, hogy a 2020-ig szóló Vidékstratégia végrehajtási programjában, a Darányi Ignác Tervben kiemelt célként szerepel a biogazdálkodás fejlesztése. Fazekas Sándor hangsúlyozta, hogy még sok a teendõ, de a tárca jelenleg is számos olyan pályázati lehetõséget biztosít, amely segíti a biogazdálkodás térnyerését. Genetikai erõforrások megõrzésére, õshonos és veszélyeztetett állatfajták tenyésztésére, zöldség- és gyümölcstermesztésre, illetve a Natura 2000 erdõterületek miatti kompenzációra is nyerhetnek támogatást a gazdák.

Magyarországon az ökológiai mûvelésbe vont területek nagysága az ország uniós csatlakozását követõen nem nõtt, sõt egyes években enyhén visszaesett, pedig hazánk adottságai kiválóak az ökológiai gazdálkodáshoz. A miniszter kiemelte, hogy versenyképességünk megõrzéséért lépést kell tartanunk az európai unióval, melynek számos országában az elmúlt évtizedekben dinamikusan fejlõdött ez a gazdálkodási forma.

Világosan látszik, hogy a közeljövõben a növekvõ élelmiszer igény jelenti az egyik legnagyobb kihívást a világon – hívta fel a figyelmet a miniszter. A csak iparszerû mezõgazdasági módszerekkel termelt, szermaradványokkal terhelt élelmiszerekkel nem teremthetõ meg az élelmiszerbiztonság. Ez a gazdálkodási mód hosszú távon a talaj termõképességének romlásához, a biológiai sokféleség csökkenéséhez, a foglalkoztatottság beszûküléséhez vezet. Az ökológiai gazdálkodással azonban megóvjuk a természeti erõforrásainkat, egészséges élelmiszereket állíthatunk elõ és sokakat juttathatunk munkához, megélhetéshez-jelentette ki Fazekas Sándor.
A világban tapasztalható növekvõ élelmiszerigény miatt is nagy jövõ vár a Magyarországon elõállított minõségi, ezen belül ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerekre. A tárca mindent megtesz, hogy minél több termelõ válassza ezt a gazdálkodási formát – mondta a vidékfejlesztési miniszter.

Az ÖMKI konferenciáján az ágazat képviselõi közös cselekvésre, és határozott lépések megvalósítására hívták fel a politikusokat,szakembereket, tudósokat, és a gazdálkodókat a magyarországi biogazdálkodás ügyének elõmozdítása érdekében.