Már igényelhetik támogatásuk kifizetését az erdészek – emlékeztet a Magyar Agrárkamara

Február 1-tõl nyújtható be kifizetési kérelem az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez. Errõl a 20/2012. (I.20.) számú MVH Közlemény tartalmaz részleteket. A kifizetési kérelmet 2012. február 1-tõl 2012. május 31-ig, postai úton lehet benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti MVH megyei kirendeltséghez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

Azon ügyfelek jogosultak a kérelem benyújtására, akik az MVH által kibocsátott jogerõs támogatási határozattal rendelkeznek.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 36/E. §-a lehetõséget nyújt kifizetési kérelem benyújtására a korábban géptámogatás iránti kérelmet benyújtott azon ügyfeleknek, akik támogatási kérelmüket 2010. június 1. és 2010. június 30. között adták be és még nem nyújtották be elsõ kifizetési kérelmüket.

Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt.

A kifizetési kérelmet érdemi vizsgálat nélküli elutasítja az MVH, amennyiben a kifizetési kérelem nem tartalmazza a fõlapot vagy az intézkedésben való részvételre vonatkozó jogszabályban meghatározott betétlapokat, vagy bármelyiket az igény érvényesítésére jogosult aláírásával a nyomtatványon megjelölt helyen nem hitelesítette – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara.

A kifizetési kérelem benyújtása elõtt a 144/2008. (XI.7.) FVM támogatási rendelet és a 23/2007. (IV.17.) FVM végrehajtási rendelet alapos tanulmányozása szükséges (különösen az utóbbi 2011. december 22-én hatályba lépett módosításra) – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.