Február 15-ig kell nyilatkozniuk az MVH által közzétett formanyomtatványon a zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelõknek, a szerkezetátalakítási nemzeti programban írt feltételeknek a megelõzõ naptári év alatti teljesítésérõl, valamint arról, hogy az élõmunka ráfordítási kötelezettséget a jogosult településen történõ munkavégzéssel teljesítették. A nyilatkozat hiányos, vagy határidõn túli benyújtását a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) mulasztási bírsággal szankcionálhatja. Az ügyfelek benyújtott nyilatkozatuk valóságtartamáért felelnek, melynek ellenõrzése és esetleges szankcionálása az MVH feladata.
A nyilatkozatot a 3/2012. (I.13.) MVH közleményben szereplõ K0123 számú nyomtatványon kell megtenni, melyet az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre kell postai úton eljuttatni.

A szerkezetátalakítási nemzeti program feltételeinek nem, vagy részleges teljesítését az MVH jogosult szankcionálni. A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján ugyanis a szerkezetátalakítási nemzeti programban különleges támogatáshoz juthatnak azok, akik ezt a 2011-es Egységes kérelemben jelezték. Azonban a bírság elkerülése érdekében a programba bejelentkezett termelõknek teljesíteniük kell a jogosultságuk darabszámának megfelelõ mértékû élõmunka ráfordítást, illetve az elismert tevékenységbõl származó árbevételi szintet, melynek mértéke támogatási jogosultságonkénti évente 300 ezer forint.

Az elvárt élõmunka-ráfordítás, támogatási jogosultságonként a következõ:
Virginia és Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra,
zöldség és gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra.

Fontos tudni, hogy az elõbbiekben felsorolt szerkezetátalakítási nemzeti program fenti élõmunka ráfordítási feltételének nem, vagy csak részleges teljesítése esetén a programban résztvevõknél munkaóránként 1 euró, a dohány szerkezetátalakítási programnál munkaóránként 4 euró úgynevezett nem teljesítési bírságot kell fizetni! A 4/2012. (II.6.) VM rendelet hatálybalépésével 2012. február 10-ei hatállyal a szankciórendszer vonatkozásában, az alábbiak szerint módosul a 29/2010. FVM rendelet. A 2012. támogatási évtõl kezdõdõen a dohány szerkezetátalakítási program esetében az elõírt árbevételi kötelezettség nem, vagy részleges teljesítése esetén az elmaradt árbevétel összegének 75 forintos egységértékeiként 1 euró, míg zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási program esetében az elmaradt árbevétel összegének 430 forintos egységértékeiként 1 euró úgynevezett nem teljesítési bírságot kell fizetni!
A feltételek ismételt megsértése esetén emelt összegû bírságot szab ki az MVH, mely legfeljebb a nem teljesítési bírság kétszerese lehet – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.