Indul a 2012. évi egységes kérelmek kitöltése az MVH-nál

Április 2-án megnyílt az egységes kérelem elektronikus kitöltő felülete, amelyet az MVH (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) honlapján az „Elektronikus ügyintézés” menüponton belül az „e-Egységes kérelem” menüben lehet elérni. Az előző évhez képest 5 új jogcímmel bővült az igényelhető támogatások száma.

Jelenleg az egységes kérelmek kitöltésére és mentésére van mód. Az egységes kérelmek benyújtására kizárólag a vonatkozó vidékfejlesztési miniszteri rendelet hatályba lépése, és az ahhoz kapcsolódó MVH közlemény kihirdetése után lesz lehetőség.

A kérelmeket csak ügyfélkapun keresztül történő belépés után lehet kitölteni. Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek saját ügyfélkapus regisztrációval, meghatalmazott vagy technikai közreműködő (falugazdász vagy agrárkamarai tanácsadó) segítségével tölthetik ki kérelmeiket.

Az MVH idén is biztosítja a tavaly megkezdett minőségi monitoring szolgáltatást, amely segíti a technikai közreműködők, és természetesen az ügyfelek kérelembenyújtással összefüggő feladatainak szakszerű, határidőre történő befejezését. A siker az ütemes munkavégzésen múlik, melynek alapja az ügyfelek folyamatos kérelembenyújtása.

www.mvh.gov.hu