Végső szakaszához érkezett a fiatal gazdálkodók induló támogatásával kapcsolatos 2012. évi rendelet tervezet kiadása

Kis csúszással – egyelőre még csak tervezetként – de elérhető az EMVA fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló átdolgozott VM rendelet.

A jogszabálytervezet szerint 4 milliárd forint áll az induló gazdák rendelkezésére, ami igénylőnként az elnyerhető maximális 40.000 euró támogatással számolva hozzávetőleg 320-340 fiatal gazdálkodó számára jelenthet ösztönzést mezőgazdasági tevékenység indításához, vagy gazdaság átvételéhez.
A jogcímre 2007. óta kétszer lehetett pályázni, eddig több mint 20 milliárd forint támogatásban részesült több mint 2000 fiatal gazda. A második, 2010-ben lezárult támogatásnál a mintegy 900 nyertessel szemben több mint 6000 igénylő volt. Így 2012-ben is jelentős érdeklődéssel lehet számolni.

A pontozási rendszert az első tervezethez képest nagymértékben átalakították, így mostmár jobban dominálnak a szakmai szempontok dominálnak. Az AGRYA számos korábbi módosító javaslata beépítésre került.

Támogatási kérelmet az a 18-40 év közötti személy nyújthat be, aki meghatározott szakmai végzettséggel rendelkezik, új gazdaságot indít, vagy vesz át, és azt 5 évig egyéni vállalkozóként vezeti. Plusz pontra jogosult az, aki mindezt főállásban vállalja, kertészeti és/vagy állattenyésztési tevékenységet kíván folytatni, illetve tanyán, vagy 1 000 fő alatti lakosságszámú településen él, vagy vállalja az odaköltözést.

A tervezet szerint május 14-től elektronikus úton lehet beadni a támogatási kérelem főlapját, majd ezt követően június 15-ig postán a mellékleteket. Fontos tervezett változás, hogy a kérelmek beadása felfüggeszthető, ha az igényelt támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló keret kétszeresét. Az AGRYA álláspontja szerint ezt a keretet nagyon rövid idő alatt, akár 1 napnál rövidebb idő alatt, kitöltik majd a kérelmezők. Így fennáll annak a lehetősége, hogy számos fiatal gazda már a kérelmét sem tudja majd beadni. Ezen túl a támogatási kérelmek elektronikus beadását – az időbeniség kiemelt szerepe miatt – egy időben sokan kísérlik majd meg, amely komoly terhelést is jelenthet az MVH informatikai rendszerének. Hasonló helyzetben 2011. őszén lényegében leállt az MVH kérelmeket fogadó informatikai rendszere a LEADER kérelmek beadásakor.

A mostani, átdolgozott rendelet tervezetre vonatkozó részletes észrevételeket a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége hamarosan elkészíti és az erre rendelkezésre álló határidőig 2012. április 5-éig megküldi a Vidékfejlesztési Minisztérium részére. Az AGRYA részletes észrevételei elérhetők lesznek a www.agrya.hu weboldalon.

A végleges jogszabály kihirdetésének meg kell történnie 2012. április 14. előtt, mivel a jogszabály kihirdetése és a támogatási kérelmek beadása között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ez a határidő tarthatónak látszik, mivel a mostani tervezet előtt már lezajlott egy széles körű egyeztetés, így a jogszabály alkotás az utolsó szakaszába lépett a mostani új tervezet kiküldésével.

Budapest, 2012. március 31.

AGRYA sajtóközlemény