Szigorodtak a légi permetezés feltételei

Megjelent a közlönyben a légi permetezésről szóló vidékfejlesztési miniszteri rendelet, mely szerint csak indokolt esetben, engedély birtokában és szakirányító felügyeletével lehet a mező- és erdőgazdaságban levegőből növényvédő szert permetezni.

Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében változtak a légi permetezés feltételei. A nagy múlttal rendelkező, több évtizedes hagyományokra épülő hazai légi növényvédelem eddig is szigorú feltételek között működött, a mostani változtatásokra egy uniós irányelv miatt volt szükség.

A légi permetezést végzőnek eddig csupán bejelentési kötelezettsége volt, ezt most engedélyezési eljárás váltja. Vagyis a légi növényvédelem megrendelője által benyújtott kérelemről a hatóság dönt. Az engedélyező hatóság a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága. Az ide benyújtott kérelemben indokolni kell a légi permetezés szükségességét. Emellett a kérelemnek tartalmaznia kell a légi permetezés kijuttatási tervét, melyben a megrendelő többek között a permetezés idejéről, valamint az alkalmazott növényvédő szer mennyiségéről és típusáról tájékoztatja a hatóságot.

A mezőgazdasági repülés végzéséhez ezentúl is kizárólag légi permetezés céljára jóváhagyott növényvédő szer használható, valamint csak érvényes engedéllyel rendelkező légi jármű és kijuttató berendezés használható. A légi növényvédelmet továbbra is felsőfokú képesítéssel rendelkező személy, a szakirányító (növényorvos) irányítja.

Hazánkban a légi növényvédelem lehetőségének fenntartását a gyakori rendkívüli időjárási körülmények, helyenként pedig a természeti adottságok is indokolják. Emellett bizonyos növény-egészségügyi helyzetekben felmerülhet az azonnali és hatékony légi beavatkozás igénye. Magyarországon a mezőgazdasági repülés több évtizedes múltra tekint vissza, ennek megfelelően a légi permetezéshez szükséges szakértelem és gyakorlati tapasztalat is rendelkezésre állt.

A rendelet április 7-étől hatályos.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)