Új támogatási jogcím 2012-ben

2012. április 28-tól a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás jogcímre a kérelem benyújtható.
A kérelmet 2012-től évente – az egységes kérelem részeként – kell elektronikusan benyújtani. A támogatás célja a Natura 2000 irányelvek végrehajtásával összefüggő korlátozások eredményeként felmerülő költségek és jövedelem kiesés kompenzálása. A támogatási jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a figyelmet, hogy a támogatásban az alábbi feltételekkel lehet részt venni:
Az erdőgazdálkodó rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, jóváhagyott erdőtervvel, vagy az erdőterv készítését kérelmezte az erdészeti hatóságtól.
Országos Erdőállomány Adattárban valamint a MePAR adatbázisban Natura 2000 területként lehatárolt terület.
A 0,3 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre nem vehető igénybe a támogatás.
A legkisebb támogatható terület 1 hektár (kérelem alapján jóváhagyott összterület).

Nem támogatható:

Állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő terület
Költségvetési szerv, önkormányzat, vagy olyan szervezet, ahol a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri, vagy meghaladja az 50%-ot
Az az erdőrészlet, amelyre a támogatási időszakban erdőgazdálkodási vagy erdővédelmi bírságot állapítottak meg
A támogatás egy összegben történő folyósítása a kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak alapján forintban történik.
MVH Sajtóközlemény.