Ültetvénykorszerűsítés – ismertető 75/2007 FVM rendelet

A korábbi években elbírált támogatási kérelmek jogerős határozati alapján igényelhető az egységes kérelem keretében kifizetési kérelem.
A támogatás célja ültetvények telepítésével, meglévő ültetvények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.
Változás az előző évekhez képest:
• Számlamásolatot be kell nyújtani!

1. Ha nincs a számlán az SZJ, a TESZOR, a VTSZ számot, vagy KN-kód akkor az ügyfélnek fel kell tüntetni ezeket [VHR 19. § (6) a)].
2. Az EREDETI számlára rá kell írni az ügyfél regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést [VHR 19. § (6) b)]
3. A 2. pontban felsoroltak hiányában a számla elutasításra kerül, hiánypótlás nem lehetséges, a számlát később sem lehet benyújtani elszámolásra [VHR 19. § (7)]
4. A felvezetésekkel ellátott számlára rá kell írni az „Eredetivel egyező másolat ” rájegyzést, és az ügyfélnek el kell látnia cégszerű aláírással. Ezt a másolatot kell beküldeni!

• A 2012. évi EK felületen egy új adatblokkot is ki kell tölteni a jogcím kapcsán: 16. EMVA beruházás megvalósításához kapcsolódó nyilatkozat (részletek a kitöltési útmutatóban)

Felhívjuk a figyelmet, hogy:
• Papír alapú mellékletekre (is) nagyon figyelni kell! (EK közlemény melléklete, illetve a jogcímrendelet, és a VHR tartalmazza)

• augusztus 1. és 31. között, melyhez a megvalósított ültetvényekre vonatkozóan tovább elszámolások mellékelhetők, azonban az igénylést az egységes kérelem részeként jelezni kell.

MVH