A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jelen közleménye útján az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012.évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat tartalmazza, és a támogatási kérelem benyújtásánál használandó formanyomtatványokat rendszeresíti.

A támogatási rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében 2012. június 22. és július 23. között
támogatási kérelmet lehet benyújtani postai úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalnak (továbbiakban: MVH) a támogatási kérelemben szereplő beruházás megvalósítási helye szerint illetékes MVH Regionális Illetőség Kirendeltséghez, több megvalósítási hely esetén az MVH-nak az ügyfél székhelye szerint illetékes Regionális illetőségű kirendeltségéhez a jelen Közleményben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon.

Bővebben..