Nemzeti kiegészítő támogatást kaphatnak a cukorrépa-termelők

Az idén összesen 1,18 milliárd forint összegű nemzeti kiegészítő támogatásra nyújthatnak be kérelmet a cukorrépa-termelők a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent vidékfejlesztési miniszteri rendelet szerint.
A keret túligénylése esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) arányos visszaosztást alkalmaz.

szatmar.ro

A támogatás mértéke kvótacukor előállításához felhasznált 16 százalékos cukortartalomra átszámított cukorrépa-tonnánként legfeljebb 5 euró 65 centnek megfelelő forintösszeg, egy hektár cukorrépa után legfeljebb 390 euró támogatás adható.
Támogatásra az a termelő jogosult, aki cukorrépa hasznosítási ágként művelt földterületre egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosult.
A kérelmet egy példányban, 2012. szeptember 3-tól október 1-jéig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani.
Az MVH a kérelmeket legkésőbb november 30-ig elbírálja, a támogatás kifizetéséről a támogatási jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül intézkedik.
MTI