MVH

A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) június – július hónapban postázta a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer tagjai részére a kárenyhítési hozzájárulás megfizetési kötelezettségről szóló levelet. Ennek ellenére szeptember első hetéig a 4,15 milliárd forint összegű befizetési kötelezettségnek mindössze 40%-a, azaz 1,7 milliárd forint érkezett a kárenyhítési számlára.
A határozatokban előírt fizetési kötelezettség teljesítésére biztosított idő a héten lejár, ezért mindenkinek, aki önkéntes vagy kötelező formában tagja a mezőgazdasági kockázat-kezelési rendszernek gondoskodnia kell a hozzájárulás átutalásáról. A megfizetett összegnek legkésőbb 2012. szeptember 15 -ig meg kell érkeznie a kárenyhítési számlára. Az átutalás banki átfutásának időigényére tekintettel javasolt az átutalási megbízást haladéktalanul megadni.
A kárenyhítési hozzájárulást – a közlemény rovatban a termelő MVH- regisztrációs számának megadásával – az MVH határozatában előírtak szerint, a 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlára kell átutalni,
Az MVH ismételten felhívja a gazdálkodók figyelmét arra a törvényi előírásra, miszerint a fizetési kötelezettségüket elmulasztók, illetve a határidőn túl fizetők a 2012. évi károk tekintetében kárenyhítő juttatásra nem lesznek jogosultak.
Az új mezőgazdasági kockázatkezelő rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetők az MVH hivatalos honlapján (www.mvh.gov.hu).