Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2012. szeptember 1-től a kisebb hitelügyletek jelentős támogatásának megőrzése mellett kedvezőbb kezességi feltételrendszert alakított ki a nagyobb összegű hitelt felvevők számára is. A kedvezmények érintik az ügyletek díjait, a fedezeti elvárásokat és a kezességvállalás mértékét. Az alapítvány tapasztalatai szerint a finanszírozási piac belső szerkezete folyamatosan tolódik el a rövid futamidejű, kisebb összegű folyószámlahitelek irányába a hosszabb futamidejű, nagyobb kockázatú, nagy összegű, – különösen a beruházási típusú – hitelügyletekkel szemben. A feltételek módosításával a szervezet saját eszközeivel támogatni kívánja a nagyobb beruházási vagy forgóeszköz hiteleket igénylő KKV-kat, ösztönözni kívánja a bankok hitelezési aktivitását. 

Az alacsonyabb és a magasabb összegű hitelekre vonatkozó arányeltolódásnak több oka is volt az elmúlt években. Pozitív, hogy új folyószámla típusú hiteltermékek jelentek meg és terjednek a hitelpiacon. Az Agrár Széchenyi Kártya indulásának és az AVHGA által garantált, kifejezetten kisvállalkozások számára nyújtott folyószámlahitelek térhódításának következtében az őstermelők, családi és egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások hitelhez jutása jelentősen egyszerűsödött. Másik oldalról viszont közismert, hogy nemzetgazdasági szinten a beruházási, nagy összegű hitelek kihelyezése jelentősen visszaesett. A statisztikákban ez az alábbiak szerint mutatkozik meg. A 25 millió Ft alatti hitelügyletek aránya és száma nő; míg 2007-ben a portfólió darabszám szerinti 73%-át adták ezen ügyek, addig 2012 első félévének végén már a 86%-ot is meghaladta. Folyamatosan csökken a kezességgel biztosított hitelösszegek átlaga is: míg 2007-ben 26 millió Ft, 2011-re már csak 18,9 millió Ft, idén félév végén pedig mindösszesen 14,7 millió Ft volt ez az érték.

Az alapítvány feladata a KKV-k támogatása, de ez a célcsoport a mikrovállalkozásokon túl a kis és közepes méretű vállalkozásokat is lefedi. A gazdaság élénkítése szempontjából e nagyobb teherbíró képességgel rendelkező cégek aktív hitelezése is kiemelt jelentőségű. A bankszektor számára a nagyobb hitelek komolyabb kockázatot jelentenek, finanszírozásuk jelen gazdasági helyzetben nem gördülékeny. A KKV-k támogatása érdekében az alapítvány a rendelkezésre álló eszközeivel enyhíteni kívánja a vállalkozások terheit és a bankszektor hitelezési kockázatait, ezért 2012. szeptember 1-től kedvezményrendszert vezetett be a nagyobb összegű – 50 millió Ft és afeletti – hitelekhez.

Díjak tekintetében két kedvezmény lépett életbe. Korábban 75 millió Ft kezességgel biztosított összeg alatt és felett eltérő kedvezményes kezességi díjmérték volt kölcsön és lízingszerződések esetén. Ezt a differenciát szeptember 1-én eltörölte az alapítvány, így a 75 millió Ft feletti ügyekre átlagosan 15 százalékkal alacsonyabb, a 75 millió Ft alatti szegmenssel megegyező kedvezményes díjmértékek kerülnek ezentúl felszámításra.

Az új szabályok alapján a kiváló és jó osztályú (I-II. adósminősítésű) vállalkozások számára, minden 50 millió – 200 millió Ft közötti szegmensbe tartozó hitelügyletre a kedvezményes díjból további 20 százalékos díjkedvezményt biztosít a szervezet, a 2012. szeptember 1. után érkező ügyekre vonatkozóan. A 200 millió Ft és afeletti ügyek esetében nagyobb, akár 40 százalékos kedvezmény érhető el cenzúra bizottsági hatáskörben, átfogó kockázati elemzést követően. A díjkedvezmény lehetőségét az európai uniós támogatási szabályok korlátozhatják. Amennyiben a maximális díjkedvezmény mértéke e szabályok miatt nem fér bele a vállalkozás támogatási keretébe, részleges díjkedvezmény megállapítására kerül sor. E díjkedvezmény az AVHGA és a hitelintézetek közti kétoldalú megállapodásokon alapuló hiteltermékekre nem vonatkozik.

Szeptember 1-től a fedezeti elvárások mértékére vonatkozó feltételek is kedvezőbbé válnak. Korábban bizonyos típusú hitelügyleteknél akár 50 százalékos fedezeti elvárást is támasztott az alapítvány, amely most 30 százalékra csökkent.  A kiváló és jó adósminősítésű ügyek esetében az Üzletszabályzatban előírt 30 százalékos fedezeti elváráshoz képest további 10 százalékos mértékű csökkentésre is lehetőség nyílt.  A folyószámla típusú, könnyített fedezetű hiteltermékek (pl. Agrár Széchenyi Kártya, Gazdahitel-Gazdakártya) kapcsán továbbra sem lesz szükség bizonyos összeghatárokig tárgyi fedezetre.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány bízik abban, hogy fenti könnyítések kapcsán a hitelintézeti szektor bátrabban finanszírozhatja a nagyobb méretű, fejlesztési potenciállal rendelkező KKV-kat is, ami jótékony hatással bír majd a szektor pénzügyi életképességére.

Budapest, 2012. szeptember

 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány