Vis maior bejelentéseket vár a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

MVH

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a gazdálkodók figyelmét a 2012-es egységes kérelemhez kapcsolódóan benyújtható vis maior bejelentésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra.
A vis maior bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a káreseménytől számított 6 hónapon belül kell benyújtani.
A bejelentés csak akkor teljes, ha az ügyfél a vis maior eset tényét alátámasztó dokumentumot postai úton megküldi a területileg illetékes MVH megyei kirendeltség részére. Kivételt jelent, ha a vis maior eseményt többek között természeti csapás – az idei évben különös tekintettel a fagykárra és az aszályra –, illetve szélsőséges időjárási körülmény okozza, mert ezen vis maior események bejelentését az MVH és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egyszerűsített eljárásban kezeli, és ezért nem kell igazolást beküldeni.

Részletes tájékozató a Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) olvasható.