A szántóföldi növények 2012. évi hozamait az előző évi hasznos téli csapadék hiánya, valamint az ezévi vegetációs periódus rendkívül száraz időjárása együttesen alakította negatív irányba.
Ez a csapadékhiány azonban kevésbé érintette napraforgó-termelés gazdaságosságát, amely elsősorban növényfaji sajátosságokkal, valamint az alkalmazott termesztéstechnológia és biológiai alapok használatával magyarázható.

.

A nyári hónapok szélsőségesen melegek és szárazak voltak, ami egyrészt kedvezett másrészt azonban visszafogta a napraforgó további fejlődését a korai csapadék mennyiségétől függően. Azokon a területeken, ahol nagyobb mennyiségű csapadék hullott tavasszal ott a napraforgó gyökérképzése kevésbé volt intenzív, nem jutott el a vízben gazdagabb mélyebb talajrétegekbe, következésképpen rákövetkező száraz periódusban ezeken területeken a napraforgó is szenvedett.
Összességében a termés vonatkozásában 1,93 t/ha-os becsült termésátlag nem rekord, de nincsenek olyan hatalmas veszteségek, mint más kultúrák esetében.
A teljes cikk..