Támogatás borászati gépek beszerzéséhez

November 5-étől újra igényelhető támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) olyan új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét.

szervin.hu

Az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) a 2012. október 1-jén lezárt, hatályos borászati gépkatalógusban szereplő gépekre vonatkozóan a 2012. november 5-e és 2012. december 14-e közötti időszakban nyújtható be támogatási kérelem, feltéve, hogy a kérelmező a berendezést 2012. március 1-jét követően vásárolta meg, és a vételárat a támogatási kérelem benyújtásáig teljes egészében megfizette.
Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, ami azonban több gépre is vonatkozhat. A benyújtott támogatási kérelmeket a Hivatal a beérkezés sorrendjében bírálja el.
A támogatás mértéke mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylők esetében a vásárolt gépek nettó vételárának 40%-a, míg nagyvállalatoknál annak 20%-a.
Lényeges változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy azon kérelmezők esetében, akiknek a 2011. évi árbevétele nem érte el az 50 millió Ft-ot, eltörölték az odaítélhető támogatás összegének 1 millió forintos alsó határát, továbbra is változatlan azonban a támogatás 100 millió forintos felső határa. A 2012/2013 borpiaci évben 4 millió euró támogatás fizethető ki, az e keretösszegen felül benyújtott kérelmeket az MVH átütemezi a következő borpiaci évre, és azok az új időszak elsőként benyújtott kérelmeinek minősülnek.

A támogatásról további részletes információkat a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet -2012. október 12-től hatályos szövege-, valamint a 159/2012. (IX. 12.) MVH közlemény tartalmaz.

MVH