A Tej Terméktanács Elnökségének állásfoglalása

.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénytervezet parlamenti vitája kapcsán. „A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács között létrejött Stratégiai Partnerségi Megállapodásban foglaltak alapján, a Terméktanács Elnöksége elemezte és kiértékelte a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénytervezet jelenleg ismert változatát, annak a tejpiaci viszonyokra gyakorolt várható hatásának tekintetében. Az Elnökség megállapítása szerint a tervezet jelenlegi formájában tovább fokozza a piaciár-változás, a támogatási rendszer és a 2015-ös tejkvóta-kivezetés kapcsán egyébként is meglévő ágazati bizonytalanságot. Az Elnökség rögzíti, hogy a szarvasmarha-tartás technológiai feltételeiben nincs alternatív lehetősége az üzemi takarmánytermő területen megtermelt tömeg- és szálastakarmányok saját előállításának, ezért kiemelten fontos, hogy olyan törvény kerüljön elfogadásra, ami a jelenleg működő tejtermelő gazdaságok takarmányigényének kielégítését nem korlátozza.”
Tovább..