Kérődző szerkezetátalakítási program

Felhívjuk a kérődző szerkezetátalakítási programban részt vevő ügyfeleink figyelmét, hogy a képzési, illetve foglalkoztatási feltételek teljesítéséhez szükséges állategység meghatározását segítő alkalmazást indít az MVH.

axial.hu

A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet értelmében 2013-tól kezdődően évente február 15-ig köteles nyilatkozni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl a megelőző naptári évre vállalt kötelezettség teljesítéséről és annak módjáról.
Tovább…