interagora.eu

A Magyary Program Egyszerűsítési Programja keretében egyszerűsödött a földrészlet adatok változásának földhasználati nyilvántartásban történő érvényesítése. Eszerint a használt földrészlet egyes adataiban bekövetkezett és az ingatlan-nyilvántartásban jogerősen átvezetett változások földhasználati nyilvántartásban történő érvényesítésének lehetőleg hivatalból kell történnie. A földhasználatra vonatkozó polgári jogi jogviszonyok sérelmének elkerülése érdekében az adott földrészlet adatváltozásának hivatalból történő átvezetésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az adott ingatlannak van bejelentett földhasználója; az adott ingatlannak csak egy földhasználója van; az adott ingatlan telekalakítását követően az érintett területeket használó személy változatlan; az adott ingatlan területe a telekalakítást követően nem változott; az adott ingatlannak a telekalakítása kizárólag az ingatlan helyrajzi számát, aranykorona értékét, művelési ágát, alrészlet adatait érinti.

Az egyszerűsítés adminisztratív teher- és költségcsökkenést eredményez a földhasználóknak, mivel a hivatalból történő eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)