Több mint egymillió euró értékű uniós projekt – a Magyarország – Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 – keretében zajlott a temesvári és a
szegedi nagybani piacok fejlesztése, valamint egy regionális integrált mezőgazdasági
nagykereskedő rendszer infrastruktúrájának kiépítése.beleptetokapu A projekt keretében a temesvári nagybani piacon egy új csarnokot építettek, ahol magyarországi termelők is helyet kapnak. Ezzel párhuzamosan a Dorozsmai Nagybani Piacon betonburkolatot kapott a várakoztató parkoló. Elkészült egy elektronikus kijelző rendszer is, amely a temesvári és a szegedi piacon egy időben megmutatja a forgalmazott zöldségek, gyümölcsök árait, román lejben és magyar forintban. A virtuális árubörze segítségével az elektronikus kijelzőknek köszönhetően a temesváriak tájékozódhatnak a magyarországi árak felül, hasonlóan a szegediek is megtudhatják, hogy mennyiért árusítják a zöldséget-gyümölcsöt Temesváron. A projekt egy másik elemeként a beléptető rendszer fejlesztésére is sor került. A Temesvár–Szeged regionális integrált agro-logisztikai rendszer az információszolgáltatáson túlmenően elősegíti a két országbeli mezőgazdasági nagykereskedők közötti üzletkötések gyors lebonyolítását is.
A projekt célkitűzése volt az áruk és szolgáltatások mobilitásának lehetővé tétele és a helyi
termékek piacra jutásának elősegítése, mindkét helyszínen. A projekt eredményeként fejlődik mindkét piac infrastruktúrája, várhatóan növekszik a határon átnyúló együttműködésben résztvevő üzletemberek száma, új munkahelyek jönnek létre és új szolgáltatások teszik könnyebbé a kereskedést.
A projekt költségvetése 1.092.717,68 EUR, amelyből 928.810,03 EUR az Európai Uniós forrás. A magyar partner költségvetése 575.664 EUR, amelyből 489.314 EUR az Európai Uniós támogatás.
További információ:
Szeged MJV Fejlesztési Iroda
62/564-364