30/2013. (I.25.) számú MVH Közlemény

A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról.
1. A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság.
A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az arra jogosult ügyfelek részére kiosztásra kerültek a Közlemény II. pontjában felsorolt típusú szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok.

offamgsz.hu
offamgsz.hu

A támogatási jogosultságok a a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programhoz kapcsolódóan az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jognak minősülnek.
Az ügyfelek tulajdonába került szerkezetátalakítási támogatási jogosultságokról az MVH nyilvántartást vezet.
Tovább..