Február 15-ig igényelhető a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtott támogatás!

Módosult a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtott, a 121/2012. (XI. 28.) VM rendeletben részletezett támogatás határideje. A támogatási kérelmeket 2013. február 15-ig lehet benyújtani a 36/2013 (II.05.) számú MVH Közleményben foglaltak szerint.
Ismételten felhívjuk azon fiatal gazdák figyelmét, akik a 2012. évi támogatási kérelem alapján támogatásban részesülnek és a támogatási kérelmükben vállalták, hogy átvevőként részt vesznek a gazdaságátadási intézkedésben, akkor az átadandó gazdaság vezetőjének támogatási kérelmet kell benyújtania legkésőbb 2013. február 15-ig az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kérelemben a gazdaság átvevőjeként a támogatásban részesülő fiatal gazda ügyfelet kell megjelölni.
MVH