A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jogalkotási hatáskörébe tartozó rendeletben a Nemzeti Adó és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) online adatkapcsolatra képes pénztárgépek (a továbbiakban: új pénztárgépek) bevezetésének ütemezését az alábbiak szerint állapítsa meg:
a) az új pénztárgépekre való átállás időpontja: 2013. május 1.,
b) az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépek 2013.
június 30-ig való használatát az állami adóhatóság nem szankcionálja,
c) az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépek 2013.
december 31-ig való használatát az állami adóhatóság nem szankcionálja,
d) 2013. július 1-től az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépek üzemeltetői elektronikus úton, havonta kötelesek adatot szolgáltatni a pénztárgéppel kibocsátott nyugták, egyszerűsített számlák adatairól;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
2. felhívja a NAV elnökét, hogy kísérje figyelemmel az új pénztárgépekre való átállás folyamatát (különösen a NAV, a gyártók, forgalmazók, szervizek, pénztárgép üzemeltetők felkészülésére tekintettel), és a nemzetgazdasági miniszter útján rendszeresen tájékoztassa a Kormányt a felkészülés és az átállás helyzetéről;
Felelős: NAV elnöke
Határidő: folyamatos, a jelentés tekintetében először 2013. március 1., majd kéthetente 2014. január 15-ig
3. felhívja a NAV elnökét, hogy a NAV honlapján közleményben tegye közzé az elektronikus naplóval nem rendelkezõ, tehát legkésőbb 2013. június 30-ig lecserélendő pénztárgépek engedélyszámát, típusmegnevezését.
Felelős: NAV elnöke
Határidõ: 2013. április 15.
VOSZ Hírlevél