Kötelező E-monitoring adatszolgáltatás

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja az érintettek figyelmét, hogy március 12-ig kell adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteniük az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatásban részesült ügyfeleknek.

.
.

Eddig a gazdálkodók mindössze 15 százaléka teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, ami elmarad a korábbi évektől. Az adatszolgáltatásra kötelezett mintegy 25 ezer gazdálkodó közül 21 ezer gazdálkodónak már csak két hete maradt az elektronikus adatlap kitöltésére.
Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a 41/2013 (II.12.) számú MVH Közlemény tartalmazza.
A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet teljesíteni kétféle módon. Amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés” menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat.
Az adatszolgáltatás elvégezhető technikai közreműködő vagy meghatalmazott útján is, kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes. Abban az esetben, ha valaki elveszítette vagy elfelejtette a jelszavát, a „G946″ nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról is.
Az adatlapok kitöltését útmutatók és segédletek könnyítik, melyek az MVH honlapjáról szintén letölthetők. A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását öt nappal megelőzően kell postára adni. A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgálata, a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók nyújtanak segítséget.

MVH