Felhívás földhasználók részére/Frissítés

Felhívjuk azon földhasználók figyelmét, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. (Tft.) 25/G. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségüknek 2013. március 30-ig a járási földhivatalok felé tegyenek eleget.  Magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát kell bejelentenie, egyidejűleg csatolnia kell lakcímkártyája másolatát is, mely a személyi azonosítót tartalmazza. Gazdálkodó szervezet földhasználónak a statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie, egyidejűleg csatolnia kell a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.
A bejelentés díjmentes. A bejelentéshez kötelező a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használata, melyet a www.foldhivatal.hu honlapról, a „Nyomtatványok” menüpontból tölthetnek le, vagy az adatlap a járási földhivataloknál beszerezhető.
Az elmulasztó földhasználó a Tft. 25/G. § (5) bekezdése értelmében földhasználati bírsággal sújtható.
VM