000003816_cl_ostermelo_0112.jpg

Őstermelői

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívja a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy téves az az információ, mely szerint az őstermelői igazolvány kiállítását vagy érvényesítését kizárólag tárgyév március 20-ig lehet kérelmezni.
A március 20-ai határidőnek kizárólag azon őstermelők esetében van jelentősége, akik tárgyév január 1-je és március 20-a között is folytattak őstermelői tevékenységet, illetve azon ügyfelek esetében, akik a társadalombiztosítási rendszerben kizárólag őstermelőként biztosítottak. Az őstermelői igazolvány ugyanis akkor hatályos január elsejétől, ha az adott adóév március 20-ig érvényesítésre kerül.
A március 20-át követően érvényesített igazolványok a kiállítás napjától kezdődően hatályosak.
Az őstermelői igazolvány kiállítása vagy érvényesítése egész évben kérelmezhető, az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervénél (járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal falugazdász irodája, megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatósága).
Az őstermelői igazolvány kiállításához szükséges nyomtatványokat letölthető a NÉBIH honlapjáról.                                                                                         Földművelésügyi Igazgatóság

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Facebook