Képelemzésen alapuló ivarsejt elemző rendszer a Trilobita Informatikai Zrt.-től

A MiBio projekt során a Trilobita Informatikai Zrt. egy olyan területre összpontosította informatikai szakmai kompetenciáját, ahol a fő hangsúly a tudományos munka hatékony támogatásán van.

Wágner Diána +36 20 962 9822
Wágner Diána
+36 20 962 9822

A piacon új szereplőként az ivarsejt elemzés tudományterület más dimenziók felől történő megközelítését tűztük ki célul, hogy ezáltal új utakat találjunk a vizsgálatok hatékony, megbízható és minél inkább az általános felé mutató elvégzéséhez. Projektünk célja a közösségi tudásban rejlő szinergiák felderítése és a különböző formában létező módszertanok és mutatószámok egységesítése. A projekt során egy nemzetközi szintű színvonalú szoftver-prototípus fejlesztése volt a cél, melyet magyar és külföldi kutatók, intézetek, egyetemek egyaránt alkalmazhatnak mindennapi munkájuk során.
A projekt szakmai hátterét a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Halgazdálkodási Tanszéke biztosította.
A MiBio, képelemzésen alapuló ivarsejt elemző rendszer, a spermiumok minőségének egy egyszerű és gyors mennyiségi értékelését teszi lehetővé, ezért megbízható előrejelzést biztosít a spermiumok termékenyítő képességére vonatkozóan. A piacon egyedülálló módon a MiBio rendszer képes a motilitás és életképesség vizsgálatok egyidejű elvégzésére.
Informatikai újdonságként egy olyan platform-független, webes szerver alkalmazás keretei között valósult meg az eltervezett funkcionalitás, mely széles körben elérhetővé teszi a rendszert a kutatók számára.
A MiBio rendszer egyaránt alkalmas a nehézfémek spermium minőségre gyakorolt hatásának mérésére, a legalkalmasabb tenyészállomány kiválasztására, a spermiumfagyasztás és -tárolás hatékonyságának növelésére, valamint a megtermékenyítési feltételek optimalizálására.
Az alkalmazás főbb felhasználási területei a környezeti hatásvizsgálat, szaporító-képesség vizsgálat, a humán gyógyszer előzetes vizsgálat, valamint a növény-védőszerek előzetes vizsgálata. A projekt 2012 év végén bár lezárult, a rendszer fejlesztése – más pályázatok keretében- továbbra is zajlik.
Pályázati információk:
Pályázat címe: “Mesterséges intelligencia interdiszciplináris alkalmazása az állatbiotechnológia – informatika korrelációjában”
Pályázati azonosító: KMOP-1.1.1-09/1-2009-0049
Fejlesztés időtartama: 2010.01.04 – 2012.11.15.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 119 228 036 Ft
A projekt teljes költsége: 183 427 748 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A pályázat során megvalósuló termék-prototípus weboldala: www.mibio.org
Trilobita Informatikai Zrt.