Ismét igényelhető a különleges tejtámogatás

Május 15-ig igényelhető különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó tejtámogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH).brown white cow with ear marks on the pasture
A támogatás alapja a 2012/2013. kvótaévben értékesített tejmennyiség. Azok a tejtermelők kaphatják, akiknek szarvasmarha állatállománya szerepel az ENAR nyilvántartásban, gazdaságuk gazdasági szempontból sérülékeny vagy környezeti szempontból érzékeny helyen fekszik, és rendelkeznek minimum 1 hektár területalapú támogatásra jogosult területtel. A kérelmeket 2013. május 15-ig postai úton kell benyújtani a területileg illetékes  MVH megyei kirendeltségre.
További részleteket a Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) olvasható 65/2013 (IV. 5.) számú MVH közlemény tartalmazza.
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.