A dohánytermékek uniós szabályozásáról tárgyaltak

A visegrádi négyek lengyel elnöksége május 16-17-én Krakkóban harmadszor rendezte meg

www.elelmiszer.hu
www.elelmiszer.hu

az agrárminiszterek találkozóját. Ezen a V4-ek – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – mellett részt vett Bulgária, Románia és Szlovénia is (V4+3). A Vidékfejlesztési Minisztériumot Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár képviselte. A közlemény emlékeztet arra, hogy a májusi uniós Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén tíz tagállam fejtette ki azt a véleményét, hogy a dohánytermékirányelv-javaslat elfogadása hátrányosan hathat a dohánytermelésre. A V4+3 képviselői megvitatták a javaslattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket, és közös nyilatkozatot fogadtak el öt ország támogatásával. Szlovákia és Szlovénia nem folytat termelést, ezért írta alá a dokumentumot.

tavitv.hu
tavitv.hu

A közös nyilatkozatukban arra hívják fel a figyelmet, hogy a dohánytermékekről szóló európai szabályozás kidolgozásakor az egészségügyi szempontok mellett a dohánytermelésből és -feldolgozásból élők érdekeit is figyelembe kell venni. Rámutattak: az európai dohánytermelő területeken nincs mód alternatív termelésre és jövedelemszerzésre. Ezért a dohánytermelés nem pusztán egészségügyi kérdés, hanem gazdasági és társadalmi is.
Magyarország álláspontja szerint dohánytermelésre szükség van, mivel egyes térségekben ez az egyetlen termelési és megélhetési lehetőség. Az egészségügyi célkitűzéseket – amelyekkel Magyarország egyetért – olyan eszközökkel kell elérni, amelyek nem veszélyeztetik a termelésben dolgozók munkalehetőségét.

adozona.hu
adozona.hu

A V4+3 agrárminiszterek a KAP reformfolyamatról is véleményt cseréltek. Ebben a kérdéskörben Magyarország számára a tárgyalások mostani szakaszában több elem is kiemelt jelentőségű. Így az I. és a II. pillér közötti átcsoportosítás lehetősége olyan elem, amely növeli a források felhasználásának rugalmasságát. A magyar termelők számára fontosak az egyszerűen felhasználható, normatív típusú közvetlen támogatások, és erre számítanak a következő pénzügyi periódusban is. A KAP forrásai összességében szűkültek ugyan – így a vidékfejlesztési támogatások is -, de a magyar álláspont szerint az itt jelentkező forráshiány pótlását nem a közvetlen támogatások csökkentése árán kell megvalósítani.
MTI