Folyik a kukorica és a napraforgó betakarítása, így éppen aktuális témánk a terménytárolás. A gazdáknak időben fel kell készülnie a biztonságos terménytárolási feltételekre. A  tárolás során a silókban a legmodernebb technikák állhatnak rendelkezésre, azonban a síktárolókban, raktárakban nem mindenhol van kiépítve gabonaszellőztető-, vagy forgató rendszer. A gabonaraktárakban a tartós tárolás ideje alatt időszakonként állagmegóvás céljából szellőztetni kell! A szellőztetés időpontját a levegő hőmérséklete, relatív páratartalma és a termény hőmérséklete határozza meg. Ezért a Tayfun gabonainas elengedhetetlen a minőség megőrzéséhez, ez a biztonságos terménytárolás garanciája!Tayfun síktárolóban
A teljes cikk a www.agrogazda.hu weboldalon olvasható.