Új feladatokat kaptak a földhivatalok

A mezőgazdasági termelők nyilvántartását január 1-jétől a földhivatalok vezetik, és azok feladata a törvényben meghatározott termőföldszerzési feltételek ellenőrzése is – az erről szóló kormányrendelet a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.

www.pointernet.pds.hu
www.pointernet.pds.hu

A termelők nyilvántartásában a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok szerepelnek. A járási földhivatalok határozatai ellen a megyei földhivataloknál lehet fellebbezni. A kormány – május elsejei hatállyal – a megyei földhivatalokat jelölte ki arra, hogy hatóságként jóváhagyják a földszerzéseket.
Amennyiben árveréssel, vagy pályáztatással történik a föld tulajdonjogának a megváltozása, akkor is a megyei földhivatal jár el. Erre akkor kerül sor, ha végrehajtási-, felszámolási-, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében szükséges az árverés vagy pályáztatás.
MTI