Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a magánszemély az adóbevallásában feltüntesse a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát. Az érvényesített kedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett agrár csekély összegű (agrár de minimis) támogatásnak minősül.

cimkezes.origo.hu

cimkezes.origo.hu

A biztosított őstermelőnek 8 millió forint alatti jövedelem esetén az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után 4 százalék mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizetnie. Az szja-törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást.
adozona.hu