A sertéságazat és a sertéstenyésztők segítése érdekében új állatjóléti támogatás bevezetéséről döntött a Földművelésügyi Minisztérium (FM).

A tárca rendelete (7/2015. (III. 11.) FM rendelet) alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető a tenyészkoca, illetve a tenyésztésbe fogott süldő tartása során az előírásokon túli tartási körülmények biztosításához.

Az idei évre vonatkozó támogatási kérelmet 2015. március 16. és 2015. március 31. között kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) a 37/2015. (III. 13.) számú MVH Közlemény 1-2. számú mellékletei szerinti nyomtatványokon (N0515, N0516), az előírt mellékletek csatolásával együtt benyújtani. Egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Az intézkedés végrehajtásához rendelkezésre álló forrás 8,62 milliárd forint.

A támogatás kifizetésére a negyedéves végrehajtási időszakok után, a benyújtott kifizetési kérelmek alapján kerül sor. A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és az MVH által jóváhagyott tartási helyre, illetve tevékenységekre vonatkozó igények szerepelhetnek.

Az intézkedés hatására várható, hogy tovább nő az országban a sertéstartási kedv.