Megkezdődik a 2014. évi kárenyhítő juttatások kifizetése

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer keretében a 2015. március 23-i héten megkezdi a közel 1,2 milliárd forint összegű kárenyhítő juttatás kifizetését az érintett 513 kérelmező részére.

Az MVH által előkészített kifizetési terv jóváhagyását követően a Földművelésügyi Minisztérium soron kívül intézkedett a szükséges forrás rendelkezésre bocsátásáról, ezáltal a kárenyhítő juttatások kifizetésére a jogszabályokban megállapított határidőig, március 31-éig sor kerül.

A kárenyhítő juttatásra vonatkozó jogosultság, továbbá a kárenyhítő juttatás összegének megállapítása során a Hivatal a mezőgazdasági termelő által tett nyilatkozatok, a kárenyhítési hozzájárulás teljesítése, az agrárkár-megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, és a biztosító által adott nyilatkozatok figyelembevételével hozta meg döntését. A rendelkezésre álló keret nagysága idén lehetővé tette, hogy a jogos igényeket az MVH visszaosztás (támogatási összegek arányos csökkentése) nélkül teljesíteni tudja.

A mezőgazdasági kockázatkezelő rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetők az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu).