Kertészeti géptámogatás 2015

Megjelent a kertészeti géptámogatás rendelete.

26/2015. (V. 6.) MvM rendelet

Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő,

a) aki a mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és

b) akinek a kertészeti tevékenységet meghatározó SFH kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.

Támogatás igénybevételére az az ügyfél is jogosult, aki min. 4 EUME kertészeti üzemméretet a 2014. évre tud igazolni.

Kisértékű gépbeszerzés: elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 35 000 000 forint
Nagyértékű gépbeszerzés: elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 140 000 000 forint

Induló vállalkozás nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.

A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás

a) 35%-a,

b) 45%-a, ha az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van,

c) 45%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

A műveletet 2015. szeptember 21-ig kell megvalósítani.

Az ügyfél legkésőbb 2015. október 5-ig köteles a kifizetési kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, 2015. május 18-án 8.00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. június 1-jén 18.00 óráig lehet benyújtani.

Kapcsolódó dokumentumok: