Megjelent a jogszerű földhasználat igazolását egyszerűsítő jogszabály!

A jövőben az új törvényekhez igazodó, életszerűbb szabályok alapján lesz lehetőség a
jogszerű földhasználat igazolására. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása alapján a gazdák egyszerűbben juthatnak hozzá a támogatásokhoz.

A módosítás lehetővé teszi a jogszerű földhasználat igazolását haszonbérleti, felesbérleti,
részesművelési, szívességi földhasználati, alhaszonbérleti földhasználati szerződés, az 1
hektár alatti a település belterületén elhelyezkedő földek használatára kötött szerződés,
továbbá (osztatlan közös tulajdon esetén) a használati rendről szóló megállapodás alapján is,
valamint jogszerű földhasználónak tekinti a vagyonkezelőt, a haszonélvezőt vagy a használat
jogának jogosultját és a tulajdonost is. A módosítás szerint a közeli hozzátartozó is jogszerű
földhasználónak minősülhet.

Az 1 ha alatti belterületi földeknél, ha nincs ellenérdekű fél, akkor a földet ténylegesen
használó bejelentőt kell jogszerű földhasználónak tekinteni.

A jogszabály-módosítást már a 2015. évben benyújtott egységes kérelmekre induló
eljárásokban is alkalmazni kell!

A törvénymódosításról részletes információ az alábbi linken olvasható!