Széles kárász és kecsege telepítés

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett élőhely degradációk, környezeti katasztrófák miatt bekövetkezett állomány csökkenésük következtében, vagy az invazív halfajok elterjedése következtében számos őshonos halfajunk populációjának önfenntartó képessége került veszélybe.

A Földművelésügyi Minisztérium halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 63. $ (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint, védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporításával és visszatelepítésével bízta meg a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetét. A telepítési programot a Halgazdálkodási Alap finanszírozza.

A telepítési program célja, hogy a jelenleg nem fogható státuszú széles kárász és kecsege tervszerű telepítésével, azoknak olyan önfenntartó állományuk alakulhasson ki, amelyek évtizedes távlatban már biztosítják, ezen őshonos halfajok természetes vízi fennmaradását. A telepítési helyek, a korábban elvégzett állomány felmérések eredményei alapján kerültek kijelölésre. A széles kárász esetében, természetes vizeink nagymértékű ezüstkárász dominanciája miatt, elsősorban önfenntartó törzsállományok kialakítása volt a cél.
A hektáronként kihelyezett 4-500 darab ivadék megfelelő alapot nyújt ehhez. A NAIK HAKI által felnevelt tenyészanyag, olyan természetes élőhelyekre kerültek kihelyezésre, ahol még nem fordul elő vagy minimális mértékben található az invazív ezüstkárász.

Az 2016. április 13-16 között megtörtént kihelyezéseknél a császártöltési Vörös mocsárba és a hortobágyi Fekete vízbe került kihelyezésre a 20 gr átlagtömegű, mintegy 1200 kg ivadék. A kihelyezett halak növekedését és állomány gyarapodását több éves felméréssel kívánjuk nyomon követni. Ezek a törzsállományok fognak tenyész anyagot biztosítani az egyéb természetes vizekbe történő jövőbeni széles kárász telepítésekhez, miután azokban megtörtént az invazív ezüstkárász kellő mértékű gyérítése.

A kecsege telepítések esetében az elsődleges cél törzsállomány kialakítása volt a Dunában és a Tiszában még meg lévő természetes élőhelyeiken, viszonylag nagy mennyiségű növendék állomány kihelyezésével. A madárkár csökkentése érdekében nagy egyedtömegű tenyészanyag kerül kihelyezésre, kormorán mentes időszakokban és helyeken. A telepítési helyek a Dunán, a Dunakanyar és Baja közötti szakasz négy körzetében, a Tiszán Kiskörénél
és Mindszentnél kerültek kijelölésre. A kijelölt körzetek közül az első kecsege telepítésre 2016. április 22-én fog sor kerülni, a Tisza 403 fkm. körzetében, a kiskörei hallépcső térségében. A telepítés helyszíne Kisköre irányából a duzzasztómű üzemi hídján, vagy Abádszalók felől a tározó gátján keresztül közelíthető meg. Az esemény tervezett időpontja 12-13 óra közötti időszak.

Erre az eseményre mintegy 1150 kg 400 gr átlagtömegű kecsegét készítettünk elő. A halak egyedtömege 250 gr (30 cm) és 800 gr (55 cm) között váltakozik. A kihelyezésre kerülő halak 10 %-a külső jellel lett ellátva, hogy a több éven át végzendő ellenőrző halászatok során, nyomon követhető legyen azok növekedése és vándorlása.

A második kecsege telepítés tervezett időpontja 2016. június 29-e, amelyre a Nemzetközi Duna nap programjai keretében fog sor kerülni a Duna budapesti szakaszán.