Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett élőhely degradációk, környezeti katasztrófák miatt bekövetkezett állomány csökkenésük következtében, vagy az invazív halfajok elterjedése következtében számos őshonos halfajunk populációjának önfenntartó képessége került veszélybe.

A Földművelésügyi Minisztérium halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 63. $ (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint, védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporításával és visszatelepítésével bízta meg a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetét. A telepítési programot a Halgazdálkodási Alap finanszírozza.

A telepítési program célja, hogy a jelenleg nem fogható státuszú széles kárász és kecsege tervszerű telepítésével, azoknak olyan önfenntartó állományuk alakulhasson ki, amelyek évtizedes távlatban már biztosítják, ezen őshonos halfajok természetes vízi fennmaradását. A telepítési helyek, a korábban elvégzett állomány felmérések eredményei alapján kerültek kijelölésre. A széles kárász esetében, természetes vizeink nagymértékű ezüstkárász dominanciája miatt, elsősorban önfenntartó törzsállományok kialakítása volt a cél.
A hektáronként kihelyezett 4-500 darab ivadék megfelelő alapot nyújt ehhez. A NAIK HAKI által felnevelt tenyészanyag, olyan természetes élőhelyekre kerültek kihelyezésre, ahol még nem fordul elő vagy minimális mértékben található az invazív ezüstkárász.

Az 2016. április 13-16 között megtörtént kihelyezéseknél a császártöltési Vörös mocsárba és a hortobágyi Fekete vízbe került kihelyezésre a 20 gr átlagtömegű, mintegy 1200 kg ivadék. A kihelyezett halak növekedését és állomány gyarapodását több éves felméréssel kívánjuk nyomon követni. Ezek a törzsállományok fognak tenyész anyagot biztosítani az egyéb természetes vizekbe történő jövőbeni széles kárász telepítésekhez, miután azokban megtörtént az invazív ezüstkárász kellő mértékű gyérítése.

A kecsege telepítések esetében az elsődleges cél törzsállomány kialakítása volt a Dunában és a Tiszában még meg lévő természetes élőhelyeiken, viszonylag nagy mennyiségű növendék állomány kihelyezésével. A madárkár csökkentése érdekében nagy egyedtömegű tenyészanyag kerül kihelyezésre, kormorán mentes időszakokban és helyeken. A telepítési helyek a Dunán, a Dunakanyar és Baja közötti szakasz négy körzetében, a Tiszán Kiskörénél
és Mindszentnél kerültek kijelölésre. A kijelölt körzetek közül az első kecsege telepítésre 2016. április 22-én fog sor kerülni, a Tisza 403 fkm. körzetében, a kiskörei hallépcső térségében. A telepítés helyszíne Kisköre irányából a duzzasztómű üzemi hídján, vagy Abádszalók felől a tározó gátján keresztül közelíthető meg. Az esemény tervezett időpontja 12-13 óra közötti időszak.

Erre az eseményre mintegy 1150 kg 400 gr átlagtömegű kecsegét készítettünk elő. A halak egyedtömege 250 gr (30 cm) és 800 gr (55 cm) között váltakozik. A kihelyezésre kerülő halak 10 %-a külső jellel lett ellátva, hogy a több éven át végzendő ellenőrző halászatok során, nyomon követhető legyen azok növekedése és vándorlása.

A második kecsege telepítés tervezett időpontja 2016. június 29-e, amelyre a Nemzetközi Duna nap programjai keretében fog sor kerülni a Duna budapesti szakaszán.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on Facebook