A Bayer és a Monsanto bejelentette, hogy aláírták a végleges fúziós megállapodást, amelynek értelmében a Bayer teljes egészében készpénzes tranzakció keretében felvásárolja a Monsantót 128 dolláros részvényenkénti áron. A megállapodást a Monsanto és a Bayer igazgatótanácsa, valamint a Bayer felügyelő bizottsága egyhangúlag jóváhagyta. Az ajánlat 44%-kal magasabb a Monsanto 2016. május 9-én – azaz a Bayer első írásbeli ajánlatának benyújtását megelőző napon – érvényes záró részvényárfolyamánál.

„Örömmel jelentjük be e két kiváló vállalat összeolvadását. Hatalmas előrelépést jelent ez Crop Science üzletágunk szempontjából, és tovább erősíti a Bayer vezető pozícióját globális, innováció által vezérelt, fő szegmenseiben iránymutató szerepet játszó élettudományi vállalatként, amely jelentős értéket biztosít a részvényeseknek, az ügyfeleknek, az alkalmazottaknak és általában véve a társadalomnak” – nyilatkozta Werner Baumann, a Bayer AG vezérigazgatója.

„Ez a mai bejelentés eddigi eredményeinknek, és az általunk létrehozott értékeknek a visszaigazolása. Hisszük, hogy a Bayerrel való egyesülés a nagy valószínűség szerint kizárólag készpénzes tranzakció révén jelentős értéket kínál majd a részvényeseink számára” – mondta Hugh Grant, a Monsanto elnök-vezérigazgatója.

Tovább fejlesztett megoldások a termelőknek

Az ügylet keretében két különböző, mégis egymást nagymértékben kiegészítő vállalat egyesül. Az egyesített cég az összes kulcsfontosságú földrajzi térségben profitálni fog a Monsanto vetőmagok (Seeds & Traits and Climate Corporation ) terén betöltött vezető szerepéből, illetve a Bayernek a legkülönfélébb növényekhez és indikációkhoz alkalmas széles növényvédőszer-kínálatából. Ennek eredményeképpen a termelők megoldások széles körére támaszkodva elégíthetik ki jelenlegi és jövőbeli szükségleteiket, ideértve a vetőmagok, a digitális mezőgazdaság és a növényvédelem terén kínált továbbfejlesztett megoldásokat is.

Ez a fúzió egyesíti a két vállalat piacvezető innovációs képességeit és kutatás-fejlesztési technológiai platformjait, amelyek becsült éves K+F-költségvetése megközelíti a 2,5 milliárd eurót. Közép- és hosszú távon az egyesített vállalat felgyorsíthatja az innovációt, illetve a digitális gazdálkodásban használt alkalmazások által támogatott, analitikai mezőgazdasági információkra alapuló, fejlettebb megoldásokat és optimalizált termékcsomagokat kínálhat az ügyfeleknek. Mindez várhatóan jelentős és tartós előnyöket nyújt majd a termelőknek: a kedvezőbb beszerzéstől és a nagyobb fokú kényelemtől kezdve egészen a magasabb terméshozamokig, a hatékonyabb környezetvédelemig és a jobb fenntarthatóságig.

„A mezőgazdasági ágazat kulcsfontosságú szerepet játszhat korunk egyik legsúlyosabb kérdésének megválaszolásában: hogyan lássuk el élelemmel a világ további 3 milliárd lakosát 2050-ben környezetvédelmi szempontból fenntartható módon? Mindkét vállalat úgy véli, hogy ez a kihívás egy újfajta megközelítést igényel, amely még rendszerezettebben egyesíti a vetőmagokkal, fajtajellegekkel és növényvédelemmel (a biológiai növényvédelmet is beleértve) foglalkozó üzletágakban felhalmozott szakértelmet az innováció és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok melletti, mély elkötelezettséggel” – mondta Liam Condon, a Bayer AG igazgatótanácsának tagja és a Crop Science részleg vezetője.

„A mezőgazdaság új korszakba lép – jelentős kihívások elé nézünk, amelyekre újszerű, fenntartható megoldásokat és technológiákat kell alkalmaznunk, hogy a termelők kevesebből többet állíthassanak elő. A Bayerrel való egyesülés révén pontosan ezt a célt érjük el – létrejön az innováció motorja, amely a Bayer növényvédelmi portfólióját a világszínvonalú vetőmagjainkkal, fajtajellegeinkkel és digitális mezőgazdasági eszközökkel kombinálva segíti a termelőket a jövőbeli akadályok leküzdésében. A Monsanto és a Bayer kitűnő hagyományainkra, illetve a mezőgazdasági ágazatban betöltött, innovatív szerepünkre egyszerre építve még átfogóbb és szélesebb körű megoldásokat tud majd kínálni a gazdálkodóknak” – jelentette ki Grant.

Értékteremtés

A 2015-ös naptári évben az összevont mezőgazdasági üzletág becsült értékesítési forgalma 23 milliárd eurót tett ki. Minden körülmény adott ahhoz, hogy a közös vállalat jelentős, hosszú távú növekedési potenciállal legyen jelen a mezőgazdasági ágazatban. Az egyesített cég vonzó, hosszú távú értékteremtő potenciálján túl a Bayer várakozásai szerint az ügylet eredményeképpen részvényesei az első teljes, lezárt évben profitálni fognak az egy részvényre jutó eredmény emelkedéséből. A harmadik teljes évben ez a növekedés két számjegyűvé válhat. A Bayer mindezek mellett arra számít, hogy szinergia jön létre az értékesítés és a költségek terén. A harmadik év után a teljes szinergia várhatóan megközelítőleg 1,5 milliárd dollárral fog hozzájárulni az éves EBITDA-eredményhez, és ezt a rákövetkező években kiegészítik az integrált megoldásokból fakadó, további szinergiák.

Finanszírozás és az ügylet lezárásának feltételei

A Bayer a tervek szerint az ügyletet hitelből és saját tőkéből fogja finanszírozni. A mintegy 19 milliárd dolláros tőkekomponenst kötelezően átváltandó kötvények kibocsátásából és a meglévő részvényeseknek adott, jegyzési jogot biztosító, kedvező vételi ajánlatokból tervezi összegyűjteni. A BofA Merrill Lynch, a Credit Suisse, a Goldman Sachs, a HSBC és a JP Morgan már jóváhagyta az 57 milliárd dolláros áthidaló finanszírozást.

A Bayer bizonyítottan fegyelmezett módon tudja csökkenteni a tőkeáttételt nagyszabású felvásárlásokat követően, és úgy véli, hogy az egyesített üzlet erős cash flow-ja hozzájárul pénzügyi pozíciójának javításához. Az ügylet lezárását követő időszakra a befektetési fokozatú hitelminősítést célozta meg, hosszú távon pedig az „A” hitelminősítési kategória elérése mellett kötelezte el magát.

A felvásárlásra a szokásos zárási feltételek vonatkoznak, ideértve a fúziós megállapodás Monsanto részvényesei általi jóváhagyását és a szabályozó hatóságoktól szükséges jóváhagyások beszerzését is. Az ügylet várhatóan 2017 végére zárul le. A sikeres lezárás érdekében a vállalatok szorosan együtt fognak működni a szabályozó hatóságokkal. A Bayer emellett 2 milliárd dollár értékű bánatpénzt vállalt arra az esetre, ha meghiúsulna az ügylet a hatóságok trösztellenes intézkedései miatt. Ezzel szintén abbéli meggyőződését kívánja megerősíteni, hogy meg fogja kapni a szabályozó hatóságoktól a szükséges jóváhagyásokat.

állalati központok és alkalmazottak

Az egyesített mezőgazdasági vállalat vetőmagokért és fajtajellegekért felelős globális központja, illetve észak-amerikai kereskedelmi központja a Missouri állambeli Saint Louisban, míg a globális növényvédelmi és általános Crop Science központja a németországi Monheimben lesz. Emellett jelentős jelenlétet vállal az észak-karolinai Durhamben, illetve számos egyéb helyen szerte az Egyesült Államokban és az egész világon. Az új cég digitális gazdálkodási tevékenységének székhelye a kaliforniai San Franciscóban lesz.

„Ez a fúzió nagyszerű lehetőség az alkalmazottak számára, akik így az ágazaton belüli innovációs kezdeményezések élére állhatnak. Maga a tranzakció tovább fokozza a Bayer erős elkötelezettségét az Egyesült Államok iránt, mivel arra épít, hogy 150 éves múltú cégünk 25 államban tevékenykedik, továbbá több mint 12 000 főt foglalkoztat az országban. Meggyőződésem, hogy a Monsanto jelentős sikereket fog elérni a világ egyik legnagyobb, tiszteletre és bizalomra méltó vállalatának részeként” – mondta Baumann.

A Bayer széles körű tapasztalattal rendelkezik felvásárolt vállalatok üzleti, földrajzi és kulturális szempontból történő, sikeres integrációjában, és továbbra is elkötelezett az innováció, a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás szilárd kultúrája mellett.

Az ügylet tanácsadói

A BofA Merrill Lynch és a Credit Suisse a tranzakció elkötelezett finanszírozása mellett a Bayer vezető pénzügyi tanácsadóiként és strukturális bankjaiként is szolgálnak, a Rothschild pedig a cég további pénzügyi tanácsadója. A Bayer jogi tanácsadói a Sullivan & Cromwell LLP (fúziók és felvásárlások) és az Allen & Overy LLP (finanszírozás).

A Morgan Stanley & Co. és a Ducera Partners a Monsanto pénzügyi, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pedig jogi tanácsadójaként segédkeznek.