A pályázat témaköre:

Az ember és a bioszféra: a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága

Az embereket leginkább három igény mindennapos teljesülése érinti: ivóvíz, élelem és energia. Ezek mindenki számára hozzáférhető és elegendő mennyisége, minősége és biztonsága társadalmi szükséglet, melyekkel bioszféránk fenntartható. Hazánk mezőgazdasági termelésének fenntarthatósága nagymértékben függ a fenti három igény teljesítésének összehangolásától, a természeti erőforrások kihasználásának módjától.

A pályázat feltételei:

1. A pályázaton részt vehet minden 35. életévét be nem töltött magyar, vagy külföldi személy.

2. A pályázat kb. 9000 szó, 30 oldal terjedelmű önálló, még nem publikált tudományos igényű tanulmány.

3. A pályázatot magyar vagy angol nyelven, nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány levelezési címére: Dr. Rőder Edit Ügyvédi Iroda, dr. Rőder Edit ügyvéd, a kuratórium tagja címére:1053 Budapest, Ferenciek tere 4. II/1.

A pályázatot e-mailen is kérjük továbbítani a következő címekre: dr.roder.edit@ugyved1.hu, andrasinotai@yahoo.com.

A pályázat díja:

A pályázat fődíja 300.000 forint pénzjutalom. A kuratórium legfeljebb két további pályázatot is díjazhat 250.000, ill. 200.000 forint összegben. Valamennyi nyertes pályázó oklevélben is részesül.

tovább