Az MTA Agrártudományi Kutatóintézete sajtóközleménye

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja és a Pannon Egyetem több tudományterület nemzetközileg elismert kutatóinak együttműködésében új stratégiai K+F+I műhelyt hoz létre. Sokoldalúan hasznosítható kiváló élelmiszer és takarmány alapanyagot adó növényeket vizsgálnak a fenntartható mezőgazdaság követelményeit szem előtt tartva. A Kiválósági Központ a GINOP-2.3.2-15-2016-00029 projekt keretében (Multifunkcionálisan hasznosítható növények, mint alternatívák a fenntartható mezőgazdaság szolgálatában) 100 %-os támogatási intenzitással, 992,34 millió Ft Európai Uniós támogatásból valósul meg. A kedvezményezett MTA Agrártudományi Kutatóközpont részesedése 692,58 millió Ft. A konzorciumi partner Pannon Egyetem 299,76 millió Ft-ból gazdálkodhat. Szakmai vezető: Dr. Veisz Ottó. A projekt megvalósítási időszaka: 2017. március 1. – 2021. február 28., 5 év fenntartással.

A projekt a klímaváltozás által indukált kihívásokkal összefüggésben sokoldalúan hasznosítható, kiváló élelmiszer és takarmány alapanyagot adó növényfajokra, az árpára, a zabra és a szójára fókuszál. A három növényfajt meta-analízisbe vonva, a stressz tűrő képesség meghatározásával párhuzamosan feltárja az abiotikus stressz rezisztencia genetikai és növényélettani hátterét egyaránt. A humán fogyasztással, illetve az állati takarmányozással összefüggésben a végtermék minőségi paraméterei, az allergén és antinutritív összetevői kerülnek meghatározásra. A projektben tervezett rendszerszemléletű kutatásaink alapja a különböző tudományterületeken dolgozó kutatócsoportok együttműködése, az azonos növényanyag, valamint a különböző kezelésekből származó mintákon elvégzett komplex vizsgálati rendszer. Kutatásainkat populáció, egyed, szerv és genom szinten végezzük. Növénypopuláció szintjén fajonként 100-400 genotípusból álló gyűjteményt vonunk kísérletbe. Meghatározzuk a fenotípusos diverzitás mértékét fajon belül és fajok között, ezzel párhuzamosan a gyűjtemények genetikai diverzitását nagyhatékonyságú, ismert kromoszomális lokalizációjú markerrendszerekkel elemezzük. Meghatározzuk a főbb táplálóanyag csoportok emészthetőségét és metabolizálható energiatartalmát is állatetetési kísérletekben. Genom szinten fajonként a stressz tűrés szempontjából eltérő 2–2 genotípust vizsgálunk. A génexpressziós mintázatokban a stressz kezelés hatására bekövetkezett változások bioinformatikai kiértékelésével azonosítjuk azokat a géneket, amelyek a stressz tűrésben fontos szerepet játszanak. Meghatározzuk az általános, minden fajra jellemző és a faj specifikus stressz válaszokat.  

A projektről bővebb információt a www.mta-atk.hu oldalon olvashatnak.