A NAK Élelmiszer-feldolgozási országos osztálya szorgalmazza az áfa csökkentés folytatását

Az élelmiszerek áfa csökkentésének folytatását tartja az egyik legfontosabb célkitűzésének az idei évben, Losó János vezetésével megalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszer-feldolgozási országos osztálya.

Az osztály tevékenységének felügyeletét Éder Tamás, a NAK élelmiszeriparért felelős alelnöke látja el. Az alelnök elmondta, hogy az Élelmiszer-feldolgozási osztály létszámát tekintve kicsi – a 400 ezres tagságból alig több mint 27 ezren foglalkoznak fő- vagy melléktevékenységként élelmiszer-feldolgozással – ugyanakkor komoly gazdasági súllyal rendelkezik. Ezért kiemelt jelentőséggel bír, hogy az élelmiszeripari szereplők szakmailag megalapozott javaslatai, érdekei – az ágazat jelentőségének megfelelően – megjelenjenek a kamarai döntéshozatalban.

Az Élelmiszer-feldolgozási országos osztály tagjai egyetértettek abban, hogy folytatni kell az alapvető élelmiszerek áfa csökkentését, hiszen ennek gazdaságfehérítő hatása megkérdőjelezhetetlen, valamint hatékonyan javítja a legálisan működő piaci szereplők versenyképességét is.

Az osztály főbb célkitűzései között szerepel még, hogy feltérképezze a hazai védjegyek helyzetét, és szükség esetén javaslatot tegyen egyetlen közös védjegy bevezetésére. Jelenleg több mint 10 védjegy ismert a hazai élelmiszeriparban, ezért a vásárlók sokszor nem tudnak eligazodni közöttük, és az élelmiszeripari cégeknek is csak csekély előnyt jelentenek. Az osztály tagjai indítványozták, hogy az ágazat szereplői nagyobb beleszólást kapjanak az Élelmiszerkönyv módosításába, emellett az egységes cseregöngyöleg bevezetési lehetőségének vizsgálatát is napirendre tűzték.

Forrás: NAK