Tag: támogatás

Egy hónapjuk van a gazdáknak, hogy az uniós milliárdokra jelentkezzenek

Megjelent a 40 milliárdos keretösszegű “Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című felhívás – olvashatjuk a hivatalos pályázati oldal közleményében. A Támogatási kérelmeket csak egy hónapon keresztül tudnak benyújtani az aktív mezőgazdasági…

Érdemes átgondolni mire pályázik: kisüzem vagy fiatal gazda támogatás

A két támogatási lehetőség között van némi hasonlóság, így az érdeklődők számára kérdéses lehet, hogy melyikre pályázzanak. Bár a fiatal mezőgazdasági termelők támogatási lehetőségének pontos részletei nem ismertek,…

Még két hétig lehet kérni támogatást fűszerpaprikára

Augusztus ötödikéig a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhetnek a termelők a fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására. tovább…

Támogatás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez

A Földművelésügyi Minisztérium első alkalommal segíti közvetlen támogatással egy növényi zárlati károsító elleni védekezést. A támogatás a felhasznált növényvédőszer árának felét is elérheti.

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

A hitelprogram célja a mezőgazdasági termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó minőségű termékek előállításához forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával, halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások, és a baromfi, nyúl, szarvasmarha (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) és sertés állattenyésztési ágazatban tevékenykedő termeltetők részére.

Kedvező feltételek a kistermelők támogatásában: augusztus 15-ig

Az új támogatási összegekkel frissült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapján található KAP kalkulátor, amely segítséget nyújt a kistermelői támogatási rendszerhez történő csatlakozásról való döntésben. A NAK különösen azok figyelmét hívja fel a várható támogatásainak újbóli kiszámítására, akik 5 hektár körüli, vagy ennél kisebb területen gazdálkodnak. Nekik érdemes lehet a kistermelői rendszerhez csatlakozniuk. Akik viszont ennél nagyobb területtel, így 1250 eurót meghaladó támogatással bírnak, de jelezték csatlakozási szándékukat az egyszerűsített kistermelői rendszerhez, veszíthetnek támogatásukból. A kistermelői rendszerhez való csatlakozási szándék még augusztus 15-éig módosítható.

Jó feltételekkel indul az idei tanyaprogram

Általános fejlesztésre három, villamosításra tízmillió forintot igényelhetnek a tanyán élők a július 15-től egy hónapon át nyitva álló idei tanyapályázaton. A mostani a második legmagasabb keretösszeg az eddigi tanyaprogramok sorában, ezúttal összesen 1,41 milliárd forintot osztanak szét.

Ismét benyújthatóak támogatási kérelmek szőlőültetvények szerkezetátalakítására!

2015. április 1. és július 15. között újra lehetőség nyílik a jóváhagyott egyéni tervekhez kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtására a szőlőültetvények szerkezetátalakítására vonatkozó jogszabály alapján (142/2012. (XII. 27.) VM rendelet).

Megkezdődik a 2014. évi kárenyhítő juttatások kifizetése

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer keretében a 2015. március 23-i héten megkezdi a közel 1,2 milliárd forint összegű kárenyhítő juttatás kifizetését az érintett…

Megjelentek a közvetlen támogatások rendeletei

A Magyar Közlöny 2015. évi 32. számában megjelentek a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó FM rendeletek: aktív gazda termeléshez kötött támogatások zöldítés fiatal gazda kiegészítő támogatás  http://www.magyarkozlony.hu/ 8/2015. (III. 13.)…

Megkezdődött a 2014. évi különleges tejtámogatás végkifizetése

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) december 2-án megkezdte a különleges tejtámogatás második felének kifizetését, melynek keretében közel 2200 ügyfélnek, közel 6 milliárd forintot fizet ki. A támogatás…

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda – Agrártámogatási Hírlevél 2014 október

Tartalom Borászati géptámogatás Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői Vis maior bejelentés méhészeknek Méhészeti támogatások Kötelező képzések Területalapú kifizetések NFA földek meghirdetése Zöldítés 2015-től Termeléshez kötött támogatások 2015-től Szőlő…

Felfüggesztésre kerül a támogatási kérelmek benyújtása!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítése céljából történő beszerzéshez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII.12.) VM rendeletre hivatkozva felhívjuk…

Támogatás borászati gépek beszerzéséhez

November 5-étől újra igényelhető támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) olyan új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét. Az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu)…

Már csak néhány napig nyújthatják be a nyilatkozatot a zöldség, gyümölcs, dohány szerkezetátalakítási támogatásban résztvevõ termelõk!

Az úgynevezett zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási programban résztvevõ termelõknek február 15-ig nyilatkozniuk kell az élõmunka ráfordításról, és hogy teljesítették-e az elõírt árbevételt. Aki nem teljesíti az elõírt nyilatkozattételi kötelezettséget, mulasztási bírsággal sújtható! Továbbá nem teljesítési bírsággal sújtható azon termelõ, amely nem, vagy csak részlegesen teljesíti a szerkezetátalakítási nemzeti programban írt feltételeket – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

Már igényelhetik támogatásuk kifizetését az erdészek

Február 1-tõl nyújtható be kifizetési kérelem az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez. Errõl a 20/2012. (I.20.) számú MVH Közlemény tartalmaz részleteket. A kifizetési kérelmet 2012. február 1-tõl 2012. május 31-ig, postai úton lehet benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti MVH megyei kirendeltséghez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

Már látszik az õszi és tél elejei aszály negatív hatása

Már látszik az õszi és tél elejei aszály negatív hatása – legalábbis ez derült ki a Magyar Agrárkamara múlt heti felmérésébõl. Az 1,08 millió hektáron vetett õszi búza területbõl közel 411 ezer hektárt súlyt aszály. A 266 ezer hektárnyi repcébõl 152 ezer hektár károsult, de ebbõl már 37 ezer hektárt ki is szántottak, tárcsáztak. Csak az õszi káposztarepcét érintõ aszály már nagyjából 1,5-1,8 milliárd forint kárt okozott

Május 15-ig lehet különleges tejtámogatást igényelni

Május 15-ig igényelhetnek különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó tejtámogatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) azok a tejtermelők, akiknek a telephelye gazdasági vagy környezeti szempontból érzékeny területen található.